โปรดกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 
เลือกรอบการสัมมนาที่ต้องการพิมพ์บัตร  
รอบที่ 1 (รอบเช้า)
รอบที่ 2 (รอบบ่าย)