1.เลือกรอบสัมมนาและลงทะเบียนผู้เข้าร่วมสัมมนา  
หมายเหตุ : กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบในช่องที่มี *  
สัมมนาเรื่อง :  วิถีใหม่...ให้ภาษีเป็นเรื่องง่าย Easy Tax Transforms Your Life
 
โปรดเลือกรอบ *
รอบที่ 1  วันที่ 24 สิงหาคม 2563    เวลา 10.00-11.30 น. ที่นั่งเต็ม
 รอบที่ 2  วันที่ 24 สิงหาคม 2563    เวลา 13.30-15.00 น. ที่นั่งเต็ม
 
 
 
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน *
 
คำนำหน้า *
นาย   นาง   นางสาว  
 
ชื่อ *
  นามสกุล *
 
ประเภทกิจการ *
บจ. บมจ. หจก.  
    คณะบุคคล สนง. บุคคลทั่วไป  
ชื่อกิจการ/ร้าน/website *
เบอร์โทรศัพท์ *
Email