แสดงรายละเอียดเลขประจำตัวผู้เสียภาษี..Tin =3801007155

ลำดับที่
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
เลขที่สาขา
ชื่อผู้ประกอบการ
ที่อยู่
รหัสไปรษณีย์ วันที่จดทะเบียน
1
3801007155
0
บริษัทสุรจิตทุ่งสง จำกัด 500 อาคาร - ห้อง - ชั้น - หมู่บ้าน - ซอย - ถนน ชนปรีดา ตำบล/แขวง ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 80110 10/01/2544
  พบข้อมูลจำนวน(Record) :  1 ราย
ประวัติการจดทะเบียน